Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  17 of 28 ออก
 
   


   
           
ในซอยนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ลึกเข้าไปก็จะเป็นหมู่บ้านแบบชนบท ที่ร้านเล็กๆตรงหัวมุมไม่ต่างกับตลาดขนาดย่อมในยามเช้า
ปลาทะเลที่นี่สดมาก พึ่งมาจากทะเลและไม่มีการแช่น้ำแข็ง อาหารทะเลในเวียดนาม สด และราคาถูกกว่าบ้านเรา
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ