Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  14 of 28 ออก
 
   


   
           
ภาพการขี่จักรยาน และมีสัมภาระอยู่เต็มรถแบบนี้เป็นเรื่องปกติในทุกๆเมืองของเวียดนาม
คนเวียดนามส่วนใหญ่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย แม้เศรษฐกิจจะเติบโตกว่าหลายประเทศในเอเชีย แต่วิถีของคนเวียดนามก็ยังเป็นแบบที่เห็น ขยัน อดทน ต่อสู้
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ