Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  13 of 28 ออก
 
   


   
           
อาชีพทำหลังคาด้วยใบจาก ยังมีให้เห็นอยู่ริมถนน ทั้งที่ที่ดินแถวนี้มีราคาแพงมาก ...
เชื่อว่านักท่องเที่ยวคงอยากเห็นภาพแบบนี้มากกว่าที่จะเห็นตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ