Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  11 of 28 ออก
 
 
 
ฮอยอันเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ผู้คนหลั่งไหลมาเทียวกันมาก(โดยเฉพาะคนไทย) จนบางครั้งที่พักเต็ม
แต่ที่สังเกตจะไม่เห็นการปลูกสร้างอาคารใหม่ๆกันมากนัก ทุกอย่างเหมือนปกติ ไม่เห็นร่องรอยการฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจเหมือนนักลงทุนในบ้านเรา ที่ต่างเข้ามาซื้อที่เก็งกำไร
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ