Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  10 of 28 ออก
 
   


   
           
เห็นนาข้าวในเวียดนามมาหลายแห่ง ต้องยอมรับว่าสวยกว่าบ้านเรามาก ต้นข้าวไม่สูงมาก ต้นตั้งตรงไ่ม่มีล้ม แม้จะมีลมพัดแรงๆ
คำว่า ทุ่งรวงทอง ถ้าอยากเห็นกันจริงๆแล้วต้องมาดูที่เวียดนาม เหลืองอร่ามสมชื่อจริงๆ
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ