Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  08 of 28 ออก
 
   


   
           
ภาพบนเป็นภัตตาคาร ภาพล่างเห็นคนชุมนุมกันมาก สงสัยจึงเดินเข้าไปดู...นั่งจั่วไพ่กันเพลิน..
เข้าใจว่าร้านกาแฟร้านนี้น่าจะขออนุญาตทางการเรียบร้อยแล้ว แปลกใจที่เล่นไพ่กันแต่เช้า ราว 6.30 น.
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ