Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  06 of 28 ออก
 
 
 
ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเป็นภาพแบบที่เห็น มีชาวเมืองฮอยอันอันขี่จักรยานกันประปราย (สังเกตถนนยังเป็นดินอัดแน่น)
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ