Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  02 of 28 ออก
 
   


   
           
อ่าวหญ่าย เป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม นิยมสีออกขาวๆ และเป็นเครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมของเวียดนาม
ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน จะเห็นตามท้องถนนเป็นจำนวนมาก ชุดอ่าวหญ่ายมีต้นกำเนิดที่เมืองเว้หรือเมืองกษัตริย์ เมืองอื่นๆหาภาพแบบนี้ได้ยาก
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ