Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  01 of 28 ออก
 
   


   
           

ออกจากจากเมืองดานัง ก็มาถึงฮอยอันในเวลาเย็น กว่าจะถึงอาหารค่ำก็นานทีเดียว จึงออกมาเดินเล่นที่หน้าโรงแรม
ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ บรรยากาศสบายๆ ชิล ชิล การเดินทางของผู้คนจะใช้จักรยานเป็นส่วนใหญ่ ในภาพเป็นนักเรียนมัธยมขี่จักรยานกลับบ้าน

     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ