Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
ทริปสิบสองปันนา ตอนที่ 7
 
  Mo han บ่อหาน จุดแวะพักชายแดนจีน เมืองที่รัฐบาลเนรมิตรขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ต้องการ save ภาพ
22 of 27
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

หมูหน้าแบน หน้าเหี่ยว และหน้าเหลียมแบบทักษิณบ้านเฮา น่าจะตั้งชื่อว่าหมูหน้าทักษิณ ชัดๆไปเลย ก็ไอ้สัตว์หน้าเหลี่ยม ทันสมัยหน่อยก็ ไอ้โคตรโกง
ภาพล่าง หมูแห้ง เป็ดแห้ง เนื้อแห้ง ประเทศจีนไม่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่เห็นขายกันมากมาย

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์
(พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ดูภาพชุด
สิบสองปันนา
ที่ผ่านม
า >>

ดูภาพต่างแดน
ทั้งหมด
คลิก