Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
ทริปสิบสองปันนา ตอนที่ 7
 
  Mo han บ่อหาน จุดแวะพักชายแดนจีน เมืองที่รัฐบาลเนรมิตรขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ต้องการ save ภาพ
07 of 27
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

คนท้องถิ่นที่บ่อเต็นน่้าจะมีเชื้อสายของชาวไทลื้อ ภาพล่างดูให้ดี หน้าตาคล้ายผู้หญิงเมืองเหนือบ้านเรามาก
ทั้งนี้ก็เพราะ เชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา ก็คือต้นตระกูลชาวล้านนาของไทยนี่เอง

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์
(พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ดูภาพชุด
สิบสองปันนา
ที่ผ่านม
า >>

ดูภาพต่างแดน
ทั้งหมด
คลิก