Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
ทริปสิบสองปันนา ตอนที่ 7
 
  Mo han บ่อหาน จุดแวะพักชายแดนจีน เมืองที่รัฐบาลเนรมิตรขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ต้องการ save ภาพ
05 of 27
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

ภาพบนถนนสายนี้มุ่งสู่เมืองหล้า จากนี้ไปไม่ไกลก็จะเป็นถนน R3a ทางด่วนสายใหม่ ที่พึ่งใช้ในช่วงแรก(บ่อหาน - เชียงรุ้ง) วันนี้เอง
หากเสร็จสิ้นทั้งโครงการสามารถเดินทางสู่คุนหมิงได้ในระยะัทางประมาณ 8-900 กม.

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์
(พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ดูภาพชุด
สิบสองปันนา
ที่ผ่านม
า >>

ดูภาพต่างแดน
ทั้งหมด
คลิก