Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
ทริปสิบสองปันนา ตอนที่ 7
 
  Mo han บ่อหาน จุดแวะพักชายแดนจีน เมืองที่รัฐบาลเนรมิตรขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ต้องการ save ภาพ
01 of 27
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

เช้าตรู่ที่บ่อหาน เมืองชายแดนจีนติดต่ิอกับประเทศลาว ภาพบนเป็นด้านหน้าโรงแรม ส่วนตัวโรงแรมอยู่ด้านหลังเป็นตึก 4 ชั้น ไม่มีลิฟท์

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์
(พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ดูภาพชุด
สิบสองปันนา
ที่ผ่านม
า >>

ดูภาพต่างแดน
ทั้งหมด
คลิก