Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
22 of 26
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
 
 
     

ซื้อทั้งชุดน่าจะราคาแพง เพราะใช้เวลาถักกันนานมาก แต่ก็เห็นชาวเขาในซาปาใส่กันตามปกติ เห็นกันเกือบทุกที่
อยากเห็นชาวเขาแต่งกายกันเต็มยศ ตามเผ่า แบบดั่งเดิม ต้องมาเที่ยวซาปา เป็นชีวิตจริงของชาวเขาที่หาดูได้ยาก
และไม่ได้แต่งโชว์นักท่องเที่ยวตามที่เคยเห็นกันทั่วไป ที่ซาปา ของแท้แน่นอนครับ.. อยากเห็นภาพชาวเขาล้วนๆต้องติดตามตอนต่อไปครับ..


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ