Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
19 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
 
     

บ้านไม้หลังใหญ่ ชั้นบนเป็นห้องแสดงของชาวเขา แต่จะแสดงเมื่อมีคนเข้ามาชมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ในภาพรุ่นพี่กำลังหัดซ้อมให้รุ่นน้อง ภาพกลางเป็นเก้าอี้ทำจากไม้ไผ่ล้วนๆ


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ