Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
17 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นศูนย์หัตถกรรมชาวเขา จุดนี้เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งบนเขาฮามรอง ทิวทัศน์ข้างหน้านั้นสวยมากจนต้องนั่งซืมซับกันให้นานๆ
แดดจัดแต่ไม่ร้อนมากเพราะอากาศเย็น ภูเขาเบื้องหน้า น่าจะเป็นเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงที่สุึดของที่นี่


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ