Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
15 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

เดินเล่นในสวนหย่อม ห่างจากนี้ไปไม่ไกลนักจะมีทางขึ้นไปดูจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง แต่ต้องไต่บันใดขึ้นไป
(เห็นบันใดขึ้นไปชันมาก จึงเปลี่ยนไจ ไม่ไปดีกว่า ถ้าจำไม่ผิดน่ามีชื่อว่าเขาหัวช้าง)


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ