Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
07 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
 
     

สองภาพบน เปรียบเทียบกับภาพล่างในบรรยากาศของทะเลหมอก(ภาพจาก ททท.เวียดนาม) มาเที่ยวซาปาจึงไม่แน่นอนว่าจะได้เห็นภาพเป็นแบบไหน
อาจเจอแดดแบบเช้านี้ หรือเจอหมอกหนาจนมองอะไรไม่เห็น หรือมีหมอกจางๆแบบภาพล่าง ทั้งขึ้นอยู่กับโชคครับ..แต่ทิวทัศน์ที่่ซาปานี้ถือว่าสุดยอดของเวียดนามแล้ว


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ