Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
06 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

ไม่น่าเชื่อว่า เดินขึ้นมาเรื่อยๆ จะได้เห็นภาพซาปาในมุมสวยๆแบบนี้ ทีแรกเข้าใจว่าเป็นเมืองอื่นไม่ไช่ซาปา แต่ดูไปดูมา เห็นหลังคาโบถต์ จึงรู้ว่าซาปานี่เอง


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ