Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
05 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

เดินขึ้นไปเรื่อยๆ จากนั้นก็มาถึงจุดชมวิว เห็นซาปาอยู่เบื้องล่าง ภาพบนจะเห็นโบสต์ที่พึ่งเดินผ่านมาไม่นานนี้เอง


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ