Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 9 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 9 : Hamrong Hill  ชมวืวเมืองซาปาจากเขาฮามรอง ต้องการ save ภาพ
03 of 24
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
     

ร่มเวียดนาม คล้ายทางภาคเหนือของไทย ภาพล่างสาวเวียดนามส่งยิ้มให้ผม(คนเดียว) สาวเวียดนามส่วนใหญ่รูปร่างเพรียวๆ้ หาคนอ้วนแทบหาไม่ได้เลย
หญิงไทยท่านใดรู้ตัวว่าอ้วน หากมาเที่ยวเวียดนามแล้วจงคิดให้ดีๆ...อาจเป็นเป้าสายตาของคนเวียดนาม เพราะคนเวียดนามไม่เคยเห็นคนอ้วนมาก่อน


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ