Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
29 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
 

หิวแล้ว ไกด์พามาที่ร้านอาหารตามสั่งร้านใหญ่ในซาปา มีคนนั่งเต็มร้าน ภาพนี้ถ่ายจากโต๊ะข้างเคียง เป็นสุกี้เวียดนาม ผักเต็มจาน
ภาพบนจะเห็นแก้วใบเล็ก เป็นแก้วเหล้า(เถื่อน) ที่ชาวบ้านทำเอง ดีกรีร้อนแรง คนที่นี่นิยมมากเพราะอากาศหนาว


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ