Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
15 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 
 

ซาปา และเวียดนาม ไม่มีรถรับจ้าง คนขายของต้องแบกทุกอย่างเพื่อไปยังลานเอนกประสงค์ ภาพบนเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ และน่าจะเดินมาไกลราว 2 กม.
ส่วนภาพกลางไกด์ถามว่า " พี่สนไม๊..ผมจะติดต่อให้ " " อ๋อ..งั้นเรอะ มีัสวยกว่านี้อีกหรือเปล่า "


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ