Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa 7> Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Sapa 7 : เมืองซาปา ตึกอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้องการ save ภาพ
11 of 30
ออกไปหน้าแรก Home
 
 
 
 

ผลไม้ตามฤดูกาล ขายกันทั้งเมือง ส่วนใหญ่มาจากจีน ส่วนส้มเป็นของเวียดนาม ภาพกลางเป็นเก๋าลัดลูกโตจากจีนราคาถูกมาก คนเวียดนามใช้วิธีเสียบไม้ปิ้งขาย คล้ายลูกชิ้นปิ้ง ดูภาพนี้


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ