Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สำผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
28 of 28
ออก
 


จากโรงแรม เดินมาหาร้านกาแฟทานดีกว่า อยู่หัวมุมถนน บรรยากาศก็เป็นแบบที่เห็น ไม่มีรถ ไม่มีคน แต่มุมนี้ไ่ม่โดนแดด..หนาวจัง
กาแฟเวียดนามเมืองนี้แปลกกว่าเมืองอื่น ก็คือถ้วยกาแฟจะวางไว้ในถ้วยน้ำร้อนอีกใบหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะอากาศที่หนาวจึงต้องมีน้ำร้อนช่วยทำให้กาแฟไม่เย็นเร็วเกินไป

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ