Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สำผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
26 of 28
ออก
 

จักรยานคันเดียวแต่นั่ง 3 คน เจออีตาคนไทยดักถ่ายภาพ จึงออกอาการแบบที่เห็นนี้แหละ ( อายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหน)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ