Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สำผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
25 of 28
ออก
 

เช้านี้ที่หน้าโรงแรม เห็นนักเรียนกำลังเดินไปโรงเรียนกันหลายกลุ่ม มีเด็กชาวเขาด้วย สังเกตว่าเด็กๆเดินกันกลางถนน เพราะรถราแทบไม่เห็นสักคัน
นักเรียนบางคนใส่รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ แล้วแต่ฐานะ รัฐบาลไม่มีกฏห้าม ต้องการอยู่อย่างเดียวคือขอให้มาเรียนเท่านั้นก็พอ ต่างกับเมืองไทยที่ต้องมีเครื่องแบบแม้ในถิ่นกันดาร
นโยบายด้านการศึกษาในเรื่องนี้มาจากผู้นำโฮจิมินห์ ปัจจุบันจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือของเวียดนามมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมาก และต่ำกว่าไทย เมื่อการศึกษาดี ประชาชนก็ฉลาดและรู้เท่าทัน
การคัดเลือกผู้แทนจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าไปทำงานการเมืองในส่วนกลางก็ไม่มีการซื้อเสียง ผิดกับบ้านเรา 500 บาท ก็ขายตัวกันแล้ว เราจึงได้ผู้แทนทีมีภูมิปัญญาระดับ วัวๆ ควายๆ
มานั่งหน้าสลอนกันเต็มสภา หรืออีกทีก็พวก ศรีธนนชัย ที่แปลว่า "พวกสมองหมา ปัญญาควาย" (คำสุดท้ายอ่านว่า ควาย หรือ ค้วย ในภาษาอีสาน)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ