Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
22 of 28
ออก
 


เิปิดประตูออกไปทางฝั่งซ้ายเห็นตัวเมืองซาปา สังเกตบนถนนไม่มีรถประเภท 4 ล้อวิ่ง เห็นมอเตอร์ไซด์อยู่ 1 คัน จักรยาน 2 คัน และถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักของซาปา
ถามว่าขับรถมาจากฮานอยได้หรือไม่ ตอบได้ แต่อ้อมโลกครับ เป็นถนนบนเขาตลอด ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการเดินทาง แต่ก็มีครอบครัวต่างชาติบางคนจ้าง Taxi 4D มาจากฮานอย
การเดินทางโดยรถไฟถือว่าสะดวกที่สุด แค่คืนเดียวก็ถึงแล้ว (3 ทุ่มรถไฟออกจากฮานอย ตีห้าเศษๆถึงล่าวกาย)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ