Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
17 of 28
ออก
 


คืนวันนี้และพรุ่งนี้พักทีซาปาโฮเต็ล (ชั้น 2 หัวมุมพอดี) โรงแรมขนาดเล็กติดถนน แต่ตั้งอยู่มนทำเลที่ดีมาก เบื้องหน้าเป็นทะเลสาบ ทางขวาและด้านหลังเป็นทิวเขา
ในภาพรถตู้ประจำทางพานักท่องเที่ยวจากล่าวกายมาส่งที่โรงแรมนี้

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ