Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
16 of 28
ออก
 


นี่คือซาปา ครั้งแรกที่เห็นก็แปลกใจมาก สภาพเมืองนี้แตกต่างจากเมืองอื่นๆของเวียดนามอย่างสิ้นเชิง พอลงจากรถก็อยากตะโกนออกมาว่า
" อากาศที่นี่สดชื่น เย็นสบายจังโว็ย.. " เมืองก็เงียบสงบน่าอยู่ .. สังเกตคนขับรถตู้ประจำทางแต่งกายเรียบร้อยมาก

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ