Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
10 of 28
ออก
 


เตียงนอนชั้นล่าง แยกกันส่วนเตียงบนมีบันใดปีนขึ้นเหมือนชั้น 2 นอน ในบ้านเรา ในห้องมีปลั้กไฟ 220 โวลต์ให้ชาร์ทแบตได้ รถไฟเวียดนามวิ่งเงียบและนิ่งมาก
กลางคืนไม่เคยสะดุ้งตื่นเหมือนรถไฟไทย ทีทั้งเหวี่ยง เสียงดัง และกระเทือนมาก แต่รถไฟที่นี่วิ่งเรียบถึงขนาดวางขวดน้ำขวดเล็กๆไว้บนโต๊ะ นิ่งสนิท ไม่มีเขยื้อน
และที่อยากจะพูดดังๆว่า ห้องน้ำในรถไฟสะอาด ไม่มีกลิ่น เหมือน ร.ฟ.ท. (ย่อมาจาก รถไฟไทย)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ