Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
5 of 28
ออก
 


ภาพนี้แสดงถึงอาชีพเก่าแก่ที่เริ่มหาดูได้ยาก ร้านขายของเล็กๆสำหรับลูกค้าที่มาคอยรถ นั่งจิบชา สูบบุหรี่ ทานของว่าง และกระบอกไม้ใผ่ที่เห็นเป็น " บ้องสูบบุหรี่ "
แบบเดียวกับบ้องกัญชา เพียงแค่ใช้ยาเส้นแทนกัญชาเท่านั้นเอง มีไว้บริการลูกค้า ฟรี..การสูบบุหรี่แบบนี้มีมากที่เมืองเชียงตุง(สิบสองปันนา/ประเทศจีน)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ