Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร
Home > Outbound tour > Sapa#1 > Slideshow
เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Sapa #1 : นั่งรถไฟ VIP เที่ยวซาปา สวรรค์ที่สัมผัสได้ ในดินแดนประเทศเวียดนาม ต้องการ save ภาพ
4 of 28
ออก
 


ออกมาเดินเล่นด้านหน้า ก็ดูเงียบๆ เห็นคนขายขนมปังอยู่ 2-3 คน พอยกกล้องแกก็เดินหนี
ส่วนภาพล่าง ในมือถือขนมปังก้อนใหญ่ สงสัยเตรียมไว้ตีหัวอีตาช่างภาพที่เดินตามจนน่ารำคาญ (มาเวียดนามต้องแอบถ่ายนะครับ..อีเห็นกล้อง อีก็ยกตะกร้าหนี)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ