Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
  Morning Luagprabang อรุณสวัสดิ์ที่หลวงพระบางด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ต้องการ save ภาพ
04 of 27
ออกไปหน้าแรก Home
 
 


 

แม่ยิงลาวหาบกระบุงไปจ่ายตลาด นี่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่หาบกระบุงไปตลาดเพื่อใส่ของกลับบ้านแทนการใช้ตะกร้าหรือหิ้วถุงพลาสติก
เมืองไทยในต่างจังหวัดเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ แค่ปัจจุบันคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าคนสมัยก่อนเค้าอยู่กินกับแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ