Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
South Lao 4 : เที่ยวลาวใต้ ตอนที่ 4 ยามเช้าที่ดอนโขง เกาะที่ใหญ่ที่สุดกลางลำน้ำโขง ชมวิถีชีวิตของชาวลาว
  03 of 27 ออกไปหน้าแรกออก  
 
 


   
         
จากนั้นก็รีบอาบน้ำแปรงฟัน ออกมาเก็บบรรยากาศบริเวณใกล้ที่พัก... ในภาพนักท่องเที่ยวไทยรายหนึ่ง(มาเที่ยวกันเอง) กำลังวิ่งตามพระเพื่อใส่บาตรด้วยธนบัตรไทย
ก็ติงไปว่า ไม่ควรทำ..เป็นการทำลายวัฒนธรรมชาวลาว และไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ที่พระจะรับของใส่บาตรได้เฉพาะของที่ฉันฑ์ได้เท่านั้น

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)