Kor ker temples : Seam Reab Market
  Prasat Ang Khna ,Prasat Chamres , Prasat Chrap

 
 
 
  Koh ker 9 : Siem Reab market , Street Market
ตลาดซาจ๊ะ ตลาดสดเสียมเรียบ ตลาดปลาน้ำจีดจากโตนเลสาบ และแหล่งชุมนุมนักท่องเที่ยวไทย
ทุกภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save ภาพ
ออก
29 of 30
 
 


 
 
คูน้ำกลางเมือง และศูนย์การค้าติดแอร์ทันสมัยแห่งแรกของเมืองเสียมเรียบ เปิดทำการเมื่อปี 2551 คนเขมรเล่าให้ฟังว่า วันแรกที่เปิดทำการ คนเขมรแห่มาดู ชนิดจราจรติดขัด
ไม่ได้มาซื้อของ แต่มาลองขึ้นบันใดเลื่อน หรือมาสัมผัสห้างติดแอร์ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูทางเข้า-ออก ค้างไว้ เพราะคนแน่นมาก ทำให้แอร์ในห้างไม่ค่อยเย็น
 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ
Click

เที่ยวเขมร ครั้งที่ 1    เที่ยวเขมร ครั้งที่ 2