Koh Ker Cambodia's 10th century capital

 
 
 
ตอนที่ 1 ปอยเปต ประตูสู่เสียมเรียบเมืองเขมร การเดินทางสู่เกาะแกร์ เบ็งมาเลีย
หรืออาณาจักรนอกคอก ดินแดนขอมโบราณในยุคแรก ( Pre Angkor) ที่ถูกลืมเลือน
ต้องการ Save ภาพ
ออก
23 of 30
 
 


 
 
นี่คือชีวิตของผู้คนที่นี่ คนไทยตกงานน่าจะมารับจ้างแถวนี้ จะได้รู้ว่า ชีวิตนั้น มันต้องสู้กันขนาดไหน ถึงตกงานก็ยังกินดีอยู่ดีกว่าคนเขมรแถวนี้เยอะ
 
copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Kohker 01 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ