Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijiang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 11   I   Slide show           
 
Guilin 11  Nanning  จากหย่างซั่วสู่หนานหนิง
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save / Copy
30 of 30
 
 


 
 

ร้านของชำบริการขายทางหน้าต่าง หรือเจาะกำแพงขาย ขายเสร็จก็ปิดหน้าต่าง สินค้าหลักคือบุหรี่ ขายเยะมาก ภาพล่างมีโทรศัพท์บ้านให้บริการด้วย
สองภาพนี้ต้องแอบถ่ายนะครับ ไอ้ตี๋ในภาพพอห็นยกกล้องเล็งก็โบกมือไล่ .. นึกในใจว่า กลัวกล้องทำไมกันวะ..

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 10 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ