Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijiang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 11   I   Slide show           
 
Guilin 11  Nanning  จากหย่างซั่วสู่หนานหนิง
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save / Copy
10 of 30
 
 
 
 

ขึ้นเขาชิงซิ่วซาน เพื่อชมวิวตัวเมืองหนานหนิงบน เจดีย์9ชั้น ต้นไม้สวยๆสองข้างทางนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับ
จีนปลูกและตกแต่งซะสวย มีข้อน่าสังเกตว่าในแต่ละเมือง จีนจะไม่ปลูกต้นไม้ของต่างประเทศ แต่จะปลูกต้นไม้ของท้องถิ่น หริอต้นไม้ประจำเมืองนั้นๆ
ผิดกับบ้านเรา นิยมของนอก เพราะมีโอกาส คอรัปชั่นได้ง่ายกว่า เช่นถนน เกษตร - นวมินทร์ เป็นต้น

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 10 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ