Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijiang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 10   I   Slide show           
 
Guilin 10   Guilin Cave   เส้นทางจากหยางซั่ว สู่ถ้ำเงิน
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save / Copy
14 of 30
 
 


 
 

เมืองเล็กๆระหว่างทาง แต่สายไฟฝังดินทั้งหมด ที่เห็นเสาสูงเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง
สังเกตให้ดีจีนไม่ยอมให้มีโครงเหล็กป้ายโฆษณาตามตึกและหลังคาอาคาร มีแต่ป้ายที่แนบกับตัวตึกเท่านั้น

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 10 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ