Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijiang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 9 Shopping   I   Slide show           
 
Guilin 9 Yangshou Night ซ้อปปิ้ง ท่องราตรีที่หยางชั่ว
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save / Copy
ออก
23 of 30
 
   


   
 

ภาพวาด มีแต่ภูเขาในกุ้ยหลิน ภาพล่างเป็นชายพิการ ไม่มีแขนขวา แต่วาดภาพด้วยมือเหล็กคล้ายคีม ภาพนี้ต้องแอบถ่ายเพราะกลัวแกเอาพูกันขว้างใส่หัวเรา

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 09 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ