Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijiang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 5 Zhuang  I   Slide show           
 
Guilin 6 Zhuang Village หมู่บ้่านลับแล ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าจ้วง เมืองกุ้ยหลิน
ภาพมีลิขสิทธิ์ ต้องการ Save / Copy
ออก
27 of 32
 
                
 
 

อะแฮ่ม...ไม่ไช่แฟนฉัน แต่เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน สูงโปรง สวย ขาว และหุ่นดี ที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างแฟชั่นหนาวในเมืองจีน แบบนี้มีเยอะแยะ ไปเมืองไหนๆก็เจอ

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 06 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ