Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijeang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 3 : Cable Car  I   Slide show           
 
กุ้ยหลินตอนที่ 3 นั่งกระช้าขึ้นเขาเหยาซาน ( Yaoshan) และ ชมถ้ำเงิน (Silver Cave)
ต้องการ Save / Copy ภาพ
ออก
18 of 27
 


 

เกาลัดนึ่ง ลูกใหญ่มาก ขายยกหม้อ หม้อละประมาณ 40 บาท พอจ่ายตังค์แกก็รีบเถใส่ถุงและปิดฝาหม้ออย่างรวดเร็ว ภาพล่างเป็นการจับกลโกงของคนขาย
หลอกให้คิดว่ามีเกาลัดทั้งหม้อ ที่ไหนได้มีแค่ 1 ใน 3 นี่แหละคือนิสัยคนจีนในเมืองจีน ที่มักจะโกงลูกค้าทุกกระบวนท่า ไกด์ยังบอกว่าตัวเองก็เคยถูกโกงบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติ

Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 03 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ