Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Guilin tour : Guilin Yangshur : Nanning : Lijeang river
Home  I   Outbonnd tour   I   Guilin 3 : Cable Car  I   Slide show           
 
กุ้ยหลินตอนที่ 3 นั่งกระช้าขึ้นเขาเหยาซาน ( Yaoshan) และ ชมถ้ำเงิน (Silver Cave)
ต้องการ Save / Copy ภาพ
ออก
17 of 27
 


 
ภาพบน สลัวๆ ดูมืดๆ ไม่ทราบว่าเป็นภาพอะไร แต่ก็น่าสนใจ
ภาพล่างเป็นน้ำผึ้งป่าที่แข็งตัวจนกลายเป็นหิน คนขายบอกว่าเอามาจากบนเขา กำลังใช้มีดฟันให้เป็นเศษเล็กๆ กินแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่แข็งตัว
Outbound Click >
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin

  copyright © www.photoontour.com, All rights reservedHome > Outbound tour > Guilin 03 > Slide show
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ