Photoontour.Com โฟโต้ออนทัวร์
Home > Galery  > Burmar03 > Slideshow
23 of 30 ออก  
Myanmar(Burmar) Myawaddi : เมืองเมียวดี ประเทศพม่า ด่านชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก
 

 
   
ขนผัก ขนปลามาจากฝั่งไทย เสื้อสีเขียว น่าจะเป็นคนงานรับจ้างที่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกโดยไม่ต้องแสดงบัตร
 
copyright © 2007 www.photoontour.com, All rights reserved    ต้องการ save ภาพ , ต้องการนำภาพไปใช้งาน