Photoontour.Com โฟโต้ออนทัวร์
Home > Galery  > Burmar01 > Slideshow
11 of 32 ออก  
Myanmar(Burmar) Myawaddi : เที่ยวพม่าที่เมืองเมียวดี ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก
 

   
     
ประตูทางเข้าวัดเจดีย์ทองด้านทิศตะวันตก เป็นทางเข้าไปในหมู่บ้าน
ภาพล่างเป็นพาหนะรับจ้างในเมืองเมียวดี

copyright © 2007 www.photoontour.com, All rights reserved    ต้องการ save ภาพ , ต้องการนำภาพไปใช้งาน