Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ Morning Beijing , Jade Shop ปักกิ่งยามเช้า แวะร้านขายหยก ชมกายกรรมปักกิ่ง Home  I   Outboind   I   Beijing 6  I   Slide show
ภาพสงวนลิขสิทธิ์ ต้องการ Save : Copy
28 of 30 ออก
 
Morning Beijing ปักกิ่ง ตอนที่ 6 ยามเช้าในปักกิ่งท่ามกลางความหนาวเหน็บราว ยามค่ำชมกายกรรมปักกิ่ง


 

ภายในอาคารจัดเป็นห้องๆ คล้่ายๆห้องสัมนามีโซฟาขนาดใหญ่ให้นั่งและนวดเท้า จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นำน้ำ(ร้อน)สมุนไพรจีนพร้อมอ่างไม้มาใ้ห้แช่เท้า
ระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ (เรียกว่าอาจารย์) มาบรรยายสรรพคุณของตัวยาแต่ละชนิด ...ภาพในห้องนี้ต้องแอบถ่าย เค้าห้ามถ่ายภาพ แต่ที่อื่นๆกลับไม่ห้าม เช่นที่กุ้ยหลิน   นี่ด้วย

     
Outbound Click >
ภาพเที่ยวต่างแดน
More  
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin
Hanoi
Bejing
   
 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ


   เมนูน่าสนใจ
Home ดูภาพชุดอื่นๆ
Gallery รวมภาพท่องเที่ยวทัวไทย
Free Wallpaper ภาพในหลวง พระราชินี สคส. อื่นๆ
Portait ภาพคน พริ้ตตี้ ภาพเด็กน่ารัก
Outbound ภาพท่องเที่ยวในต่างแดน
Events ภาพเหตุการณ์