Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ ทริปเที่ยวปักกิ่งช่วงฤดูหนาว ภาพสนามบินปักกิ่ง ร้านอาหารยูนนาน Home  I   Outboind   I   Beijing   I   Slide show
Beijing 2009 : สัมผัสความหนาวในปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีน จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังปักกิ่ง
ภาพสงวนลิขสิทธิ์ ต้องการ Save : Copy
ออก
01 of 22
 


 

สนามบินปักกิ่งมีขนาดใหญ่มาก เมื่อออกจากจุดเครื่องบินจอด ผ่านงวงช้าง จากนั้นต้องนั่งรภไฟฟ้า (แบบ BTS) ของสนามบินที่มีระยะทางราว 3 กม.
เพื่อไปยังจุดตรวจ (ตม.) และรับกระเป๋าเดินทาง รภไฟฟ้ามี 4 ขบวน ไป 2 มา 2 เป็นบริการภายในสำหรับผู้โดยสารเท่านั้น คนภายนอกจะเข้ามาไม่ได้
ในภาพเป็นการเดินทางในขบวนรถไฟฟ้า หลังออกจากเครื่องเพื่อไปรับกระเป่า และผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทาง

     
Outbound Click >
ภาพเที่ยวต่างแดน
More  
Hue- HoiAn
Angkor
Burma
Sipsongpanna
South Laos
Luangprabang
Koh Ker
Sapa VN
Malay
Guilin
Hanoi
Bejing
   
 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ


   เมนูน่าสนใจ
Home ดูภาพชุดอื่นๆ
Gallery รวมภาพท่องเที่ยวทัวไทย
Free Wallpaper ภาพในหลวง พระราชินี สคส. อื่นๆ
Portait ภาพคน พริ้ตตี้ ภาพเด็กน่ารัก
Outbound ภาพท่องเที่ยวในต่างแดน
Events ภาพเหตุการณ์