Photoontour.Com โฟโต้ออนทัวร์
Home > Outbound  > Ankor1 > Slideshow
13 of 23 ออก  
Poipet : ปอยเปต จ.สระแก้ว ด่านชายแดนเขมร และบ่อนการพนัน จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่มรดกโลก นครวัด นครธม
 

 
สินค้าจากไทยไปเขมร เหมือนเหมาทั้งตลาดสด ทั้งของสด ของแห้ง ภาพล่างเป็นเนื้อหมูสดๆ น้ำหยดติ๋งๆ
 
copyright © 2007 www.photoontour.com, All rights reserved    ต้องการ save ภาพ , ต้องการนำภาพไปใช้งาน