Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   Home  I   Gallery   I   Phra Mongkol Borpit  I   Slide show
 
Wat Mongkol Borpit Ayutthaya
ตลาดนัดภายในวัดหลวงพ่อมงคลบพิตร จ.อยุธยา ความเสื่อมโทรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเก่าในยุคปัจจุบัน
ภาพในเว็บไซต์ มีลิขสิทธิ์
ออก
05 of 28
 


 
 

นี่ไม่ไช่เป็นตลาดชั่วคราว เย็นมาก็ต้องเก็บเหมือนตลาดทั่วไป นี่เล่นกันแบบถาวรอย่างที่เห็น
ทางวัด และเจ้าหน้าที่ของจังหวัด หรือกรมศิลปากร สงสัยจะตาบอด จึงมองไม่เห็นความสกปรกรุงรัง และบริเวณนี้เป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา และยังเป็นพื้นที่มรดกโลกด้วย

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ
 


   เมนูน่าสนใจ
Home ดูภาพชุดอื่นๆ
Gallery รวมภาพท่องเที่ยวทัวไทย
Free Wallpaper ภาพในหลวง พระราชินี สคส. อื่นๆ
Portrait ภาพคน พริ้ตตี้ ภาพเด็กน่ารัก
Outbound ภาพท่องเที่ยวในต่างแดน
Events ภาพเหตุการณ